Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Afscheid en DANK Wijnand en Miny


Zondag 8 september was de afscheidsdienst van

ds. Wijnand & Miny Sonnenberg.

 

We kijken terug op 5 mooie jaren met elkaar. Dankbaar zijn we voor wat ze in ons midden mochten betekenen. We zullen vast wel moeten wènnen aan hun afwezigheid...

 

Tijdens de dienst waren diverse bijdragen door: 

Trio Locale - fluitiste Willine Sonnenberg - organist Joop Bosch - zanggroep Tuum Est -

Anila Javed - Kindernevendienst en leiding.

 

Na de dienst sprak voorzitter Jan Nederveen namens de kerkenraad een dankwoord uit aan Wijnand en Miny. Karin Huiskamp overhandigde het cadeau namens kerkenraad en gemeente. Ook de Classis predikant ds. W. van Iperen en Burgemeester mevr. J. Koops-Scheele richtten enkele woorden tot hen.

 

Foto's met dank aan Elzo Luikens

 

Wijnand en Miny blijven de komende maanden nog betrokken bij onze gemeente. Wijnand zal consulent zijn tot de intrededienst van ds. Bert Lammers op 17 november. Daarnaast blijft hij ook 'schipperen' bij het Kozakkenveer in de periode dat deze vaart. Miny is actief betrokken bij 

'75 jaar bevrijding' in 2020 en ze zal daarom ook regelmatig contact houden met Veessen.

 

We willen hen van harte bedanken voor hun inzet en betrokkenheid en Gods Zegen toewensen in de jaren die voor hun liggen.

Lees meer >>Diensten live te beluisteren!


Kerkdiensten


17 november - 9.30

Ds. W.G. Sonnenberg

De intrededienst Ds. L. Lammers

 

 

 


24 november - 9.30

Ds. W.G. Sonnenberg

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

 

 

 Activiteiten
Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »