Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Verwachten / uitzien naar de (weder-)komst


De laatste zondag van het Kerkelijk jaar is geweest en zondag 1 december is de Adventsperiode van vier weken begonnen, op weg naar Kerst.

 

Advent is een woord uit Latijn en komt van 'Adventus,' dat betekent 'komst.' We zien uit naar de herdenking van de 1e komst van Jezus ruim 2000 jaar geleden.

Advent wordt niet in de Bijbel beschreven maar is een heel oude christelijke traditie. Vaak wordt er elke zondag een kaars aangestoken tot er de 4e zondag 4 kaarsen branden, steeds dichter bij het Licht van Kerst.

 

Maar een belangrijk beeld tijdens deze periode is ook het uitzien naar de 2e komst van Jezus.

Als Hij terugkomt op de aarde zal het duister definitief verdwijnen en mogen we Zijn Hemels Licht zien. Alle beloften, beschreven in het Oude en Nieuwe Testament, worden vervuld.

 

Daarom....

'Verwacht de komst des Heren

o mens bereid u voor.

Reeds breekt in deze wereld,

het licht des hemels door.'

(LB 439)


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »