Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Toekomst van onze kerk in Veessen?


Hoe zien we de toekomst van de kerk in Veessen?

Veessen is een fijne, kleine en actieve gemeente, maar er zijn helaas wel zorgen vanwege de ‘vergrijzing’, de afname van het kerkbezoek, minder vrijwilligers en ook minder financiële draagkracht omdat kosten jaarlijks stijgen. Daarnaast teruglopende resultaten van de beleggingen.

Voor 2024 staat een grote restauratie gepland van de toren en het dak van de kerk. En gaat het lukken om dit voor elkaar te gaan krijgen op bouwtechnisch en financieel vlak.

 

Hoe nu en straks verder…?

De kerkenraad bekijkt momenteel of er activiteiten gecombineerd zouden kunnen worden met andere gemeenten, met name als het gaat om de praktische punten, bijvoorbeeld voor de subsidieaanvragen en restauratie. Voor de kerkrentmeesters vraagt het nu tèveel om dit allemaal zelf te doen.

 

Waar is op korte termijn behoefte aan?

 • Kerkrentmeester
 • Scriba
 • Ouderling
 • Koster (invallen bij sommige diensten)
 • Mensen die helpen de online diensten te verzorgen
 • Contactpersoon voor de vrijwilligers die er zijn en dit coördineert
 • Mensen die de tuin rondom kerk en Boerbrink helpen netjes te houden
 • Mensen die 'Actie Kerkbalans' willen rondbrengen en ophalen
 • Mensen die de vlag willen hangen/strijken wanneer dit nodig is
 • Vrijwilligers voor de ‘open kerk’ tijdens de jaarlijkse Eiermarkt
 • Vrijwilligers bij opzetten/opruimen kerstboom in de kerk
 • Vrijwilligers bij opzetten/opruimen Kerst-INN
 • Enz.

 

Wilt u, wil jij helpen om de kerk in Veessen in stand te houden?

Zodat de kerk in Veessen, de ontmoetingsplek en centraal (middel-)punt in ons dorp kan blijven. En dat de huidige vrijwilligers hulp krijgen bij de taken die er zijn. De lijst hierboven geeft aan dat er nogal wat handen nodig zijn…

 

Ons gebed is dat we vanuit deze kerk nog vele jaren het evangelie mogen brengen, mogen delen in geloof, in vreugde, in samen zijn en er voor de ander zijn. Dit alles met hulp van onze Hemelse Vader!

 

Meer informatie en/of aanmelden?

Neem dan contact op met één van de kerkenraadsleden.

 

We hopen dat deze oproep voor onze kerk in Veessen 
mag bijdragen aan veel biddende en werkende handen!

 

Namens de Kerkenraad

 

Bijlagen:

 1. Presentatie 'Samen kerk in Veessen zijn'

 


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »