Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Het doopvont


Hiernaast een mooi (en oud) krantenartikel, daterend

van augustus 1943, over het huidige doopvont.

 

De kerk is op 6 augustus 1843 officieel in gebruik genomen.

Tijdens de herdenkingsdienst in 1943 is het nieuwe en huidige doopvont in gebruik genomen.


Het Van Oeckelenorgel in de Hervormde Kerk te Veessen


Er is geen instrument dat zo'n ontwikkeling heeft doorgemaakt als het pijporgel, dat ook wel de "koningin" der instrumenten wordt genoemd. Men zou het kunnen vergelijken met de instrumenten van een orkest, zoals een trompet, klarinet, fagot, cornet, hobo, violoncel, gamba (zachte viool), fluit, enz., die als pijpen in een orgel voorkomen. De oorsprong van het pijporgel ligt in de panfluit, genoemd naar de veld- en herdersgod Pan, een fluit met vele rieten.

 

In Psalm 150 worden reeds verschillende instrumenten genoemd, zoals bazuin, luit, harp, trommel, fluit, orgel en cimbaal, de voorloper van de klavecimbel. 

 

Lees hier alle info over het Van Oeckelenorgel >>

  


De geschiedenis van de kerk in Veessen.


KORTE GESCHIEDENIS van de KERK VAN VEESSEN

door Gerrit Kouwenhoven

2002

 

De kerk van Veessen.

Reeds in 1436 bestond te Veessen een kapel of filiaalkerk van Heerde, gewijd aan St Ewoldus. Merkwaardigerwijze wordt van deze kapel in de 15de eeuw enkele malen gezegd, dat deze zou liggen in het kerspel “Vorachten” (Vorchten).

Blijkens een visitatieverslag van de bisschop van Deventer was Gisbetus Joannis in 1571 pastoor in “capella Weesen”. Als de verklaring van de inwoners van Veessen gedaan ter buitengewone classicale vergadering van 25 juli 1649, gehouden te Veessen, juist is, zal deze Gisbertus Joannis identiek zijn met de door hen genoemde “heer Gijsbert”, welke dan de hervorming zou zijn toegedaan geweest, tenzij hij als zovele pastoors op de Veluwe uit die tijd ook overgegaan is naar de hervorming:

                “Dat sij alreede bij tijde der reformatie een predicant gehadt hebben,

                heer Gijsbert genaamt, waarvan de oudsten noch geheugenisse hebben, dien

                sij bij verloop in oorloge ende peryckel des IJsselstrooms, daar sij

                aanliggende sijn, eertijts zijn quijt geworden.”

De eerste vermelding van een vicarie in de kapel dateert van 1622. Collators waren de kerkmeesters. De opbrengst kwam ten goede aan “den kercken- en schooldienst tot Heerd en Veessen”

 

De oude kerk van Veessen, gewassen pentekening van Cornelis Pronk uit 1735

In 1842 is dit kerkje wegens bouwvalligheid en ruimtegebrek vervangen

door het huidige kerkgebouw dat overigens op een andere plek verrees.

 

Lees hier het hele verhaal >>

 


Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Veessen


Het onderstaande artikel is geschreven door Jan Stap. Hij was werkzaam als Pastoraal medewerker in Veessen (1995-2002) en later als predikant (2002-2007). Het artikel is ontstaan uit een tentamenwerkstuk voor Kerkgeschiedenis en met speciale aandacht aan kerkhistorische aspecten"

 

De Hervormde Gemeente en Pastorie
De huidige Hervormde Pastorie van Veessen is gebouwd in 1933, het jaar dat Louis Buenk predikant werd in Veessen. Het verzet in Veessen gedurende de oorlogsjaren van 1940-1945 draait om deze predikant. Hij werd naar eigen zeggen van een man ‘van het gebroken geweertje’ tot een pacifist met ‘geladen geweer’. Als consequentie van het verzet tegen het moorddadige geweld stelde hij zich uiteindelijk beschikbaar voor het gewapende verzet(1). Hij begon met directe hulpverlening aan mensen (Joden en andere vogelvrij verklaarden).

 

Lees hier het hele verhaal >>

 


Diensten live te beluisteren!


Kerkdiensten


11 december - 9.30

Ds.  B. Zitman

Derde Advent


18 december - 9.30

Ds. E. Kolkert

Vierde AdventActiviteiten


woensdag 21 december
Boerbrink

Koffieochtend

Kerstviering


zaterdag 24 december
Boerbrink

Kerst Inn op het plein

Met medewerking van VIVO en de HERGHEZANGERTJES Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »