Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Bert & Meta Lammers -Afscheidsdienst-


Het is 12 december, 3e Advent met als thema ‘Verheugd u.’

 

Tevens de afscheidsdienst van ds. Bert Lammers als voorganger in Veessen. De 1e schriftlezing was uit de Naardense Bijbelvertaling, Lucas 1: 26-38. Er staat bij vers 28: "Verheug je..." In de NBV staat: "Gegroet Maria." Een opvallend verschil. De 2e lezing was uit Filipenzen 4: 1-9. 

 

Na de dienst nam Jan Nederveen het woord, een terugblik en een dankwoord aan Bert en Meta. Een bijzondere tijd met veel gebeurtenissen. Karin Huiskamp overhandigde een cadeau namens de gemeente: 3 kipjes! Deze kregen de naam 'Geloof, Hoop en Liefde.' Om binnen of buiten neer te zetten. De kinderen van de Kindernevendienst hadden een mooi presentje gemaakt: een krans met alle 'handjes' erop en binnenin een foto van de 3 kipjes 'Geloof, Hoop en Liefde.'

 

We wensen Bert en Meta alle goeds, gezondheid en Gods Zegen toe!

 

Het lied dat we zongen aan het einde van de dienst willen we hen ook meegeven:

 

“Ga met God en Hij zal met je zijn,

Jou nabij op al je wegen

Met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.”

 

Lees meer >>Pastorie weer leeg...


Op 12 december 2021 is de afscheidsdienst van ds. Bert Lammers. Dit betekent dat onze gemeente voor een periode vacant zal zijn.

 

Consulent in deze periode is ds. G.J. Röben uit Heerde.

Lees meer >>Diensten live te beluisteren!


Kerkdiensten


14 augustus - 9.30

Ds. J. Stap


21 augustus - 9.30

Ds. D. van MeulenActiviteiten
Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »