Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Onze visie


Zondag aan zondag krijgen we de mogelijkheid het evangelie van Jezus Christus te horen. Wij zijn daar dankbaar voor en mogen ons gezegende mensen weten. De gemeente is er om God te eren, de Here Jezus bekend te maken en in onderlinge liefde één in Christus te zijn.

 

Jezus zeg in Johannes 13:34-35. "Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. '

 

Daarom is het doel van de Hervormde Gemeente van Veessen de blijde boodschap van Jezus Christus steeds weer te delen aan de inwoners van Veessen.

 

Hierin willen we volharden zoals in Hebreeën 10 staat:

“Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.”

 

In de Bijbel wordt de gemeente vergeleken met een lichaam waarvan Christus het hoofd is. Kenmerk van een gezond lichaam is dat het groeit, volwassen wordt en zich vernieuwd van dag tot dag. Groei in de gemeente ontstaat door de band met Christus. Er is kwantitatieve groei, de zichtbare toename, maar de Bijbel benadrukt ook groei in geestelijke zin, door verdieping in het geloof.

 

Aansluitend aan deze visie vindt u het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Veessen voor de periode 2013-2018. Nadenken over visie en missie geeft richting aan gemeente zijn en ons uitgangspunt daarbij is de Bijbel. De Kerkenraad en de gemeente zijn aanspreekbaar op dit beleidsplan. Een gemeente is een levend organisme, ieder gemeentelid maakt er deel van uit en levert er een bijdrage aan. Wie denkt dat zijn taak in de gemeente weinig voorstelt mag toch weten dat de Here Jezus het opmerkt. In Openbaringen 3:8 lezen we: “Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.” Het spoort ons aan trouw op onze post te blijven en het in het beleidsplan genoemde, wil daar een teken van zijn.

 

In ‘Wie zijn wij' vindt u een situatie tekening van onze gemeente.

Aansluitend aan Onze visie vindt u het Beleidsplan 2019-2024.


Diensten live te beluisteren!


Kerkdiensten


21 juli - 9.30

Ds. E. Kolkert


28 juli - 9.30

Ds. G.J. WoltersActiviteiten


dinsdag 20 augustus
Tent bij de kerk

Vakantiebijbelweek


woensdag 21 augustus
Tent bij de kerk

VakantiebijbelweekKerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »