Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Dit gave boek is nog steeds verkrijgbaar!


In het kader van '75-jaar Bevrijding Veessen!' en herdenking, is op 22 april 2022 door 'Het Comité Veessen Herdenkt' het gedenkteken 'V' op de parkeerplaats bij de kerk onthuld.

 

Rond die tijd is het boek 'Veessen, Verzet en Kerk' uitgedeeld aan alle inwoners en de kinderen van de basisschool. Dit boek is in samenwerking met het comité, de auteur Gerrit Kouwenhoven en vele anderen samengesteld en opgemaakt. 

 

Over het boek 'Veessen, Verzet en Kerk'

In ons kleine dorp Veessen was er gedurende de bezetting door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog opvallend veel verzet. Naar verhouding een groot aantal onderduikers, joden, geallieerde piloten, een Russische soldaat en anderen werden in het dorp of elders ondergebracht. De spil in dit geheel was de plaatselijke predikant dominee Buenk. Veel inwoners stelden hun huis beschikbaar voor onderduikers. Bovendien vonden tientallen evacués en kinderen een gastvrije ontvangst om aan te sterken. 

 

Een indrukwekkend stuk oorlogsgeschiedenis wat het doorgeven meer dan waard is!

 

Verkrijgbaar via:

Willem Pieltjes, 06-15339415 / administratie@kerkveessen

Kosten € 10

 


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »