Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Kennismakingsdienst met ds. Jan Wolters


Zondag 27 november, 1e advent, mocht de gemeente kennismaken met ds. G.J. Wolters uit Apeldoorn.

Hij zal per 1 januari 2023 voor 40% als ‘bijstand in het pastoraat’ van onze gemeente komen. 

 

De kinderen van de KND kregen een mooi verhaal mee over ‘Daan en zijn gebroken pols’ en uitleg over het woord advent. Het woord advent betekent ‘komst;’ we verwachten de komst van de Here Jezus en ook dat Hij eens terug zal komen. Het is een verwachting en een belofte.

 

De schriftlezing kwam uit Jesaja 59 over het kwaad dat de mensen deden en dan het tweede deel waar God ingrijpt en zegt dat Hij als bevrijder zal komen (vers 20). Advent is uitzien naar de komst van de Bevrijder die redding zal brengen.

 

Tijdens de koffie heeft ds. Jan Wolters verteld over zijn leven als voorganger van diverse gemeenten maar ook hoe hij tot de stap om voorganger te worden, is gekomen. Van missionair werk via Dabar, naar de overweging om geneeskunde te gaan studeren maar uiteindelijk toch besloten heeft om voor de studie theologie in Utrecht te gaan. Zijn werk in Veessen zal met name zijn, kerkdiensten leiden, het kringwerk en de pastorale bezoeken, dit op de fiets door Veessen!

Ook mevr. Ankie Wolters vertelde over haar activiteiten door-de-weeks en dat zijn er véél.

 

We kijken uit naar het nieuwe jaar waar we hem/hen verder mogen leren kennen en ontmoeten.

 

 


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »