Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Veessen is weer helemaal bij de tijd!


Begin dit jaar begon ‘s morgens om vijf uur de kerkklok van onze kerk opeens te luiden. Wat zou er aan de hand zijn…

 

Bij nadere inspectie bleek de ‘moederklok’ het te hebben begeven. En in de dagen erna gaf het uurwerk steeds een verkeerde tijd aan.

 

Het werd een reden om de 22-jarige moederklok te gaan vervangen. Dit betekende echter voor onze gemeente een behoorlijke kostenpost. Daarom zijn er verschillende stichtingen benaderd met het verzoek of er een donatie mogelijk zou zijn.

 

Want… een dorp zonder een luidklok om 12 uur en het slaan op ieder uur en elk half uur, is een dorp dat stil lijkt te staan. Ondertussen is met kunst- en vliegwerk van alles gedaan om de klok zo goed mogelijk in stand gehouden.

 

Uiteindelijk kregen we de financiën rond en in de tweede week van juli is de nieuwe moederklok geplaatst. Na een paar keer ‘bijstellen’ is alles weer optimaal en functioneel, we zijn er blij mee.

 

Hiermee is ‘Veessen weer bij de tijd.’

 

We willen de gevers van de donaties heel hartelijk bedanken:

 

Een film van de kerkklok uit 2019,

gemaakt door Niels van der Giessen.


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »