Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Beroepingswerk voor onze gemeente


Langs deze weg willen we u informeren omtrent de voortgang van het beroepingwerk in onze gemeente.

 

We zijn inmiddels een half jaar vacant maar die tijd is goed benut. De solvabiliteitsverklaring is bijvoorbeeld aangevraagd en inmiddels binnen. Daarvoor moet je tegenwoordig een 8-jarenplan inleveren, via een boekhoudprogramma 'FRIS' geheten, een hele uitdaging waarin veel tijd ging zitten. Maar met behulp van Erik de Jager, onze voormalige accountant, is het gelukt.

 

De verplichte 'Advieslijst,' met namen van voorgangers die het 'Mobiliteitsbureau' van de PKN voor ons geschikt acht, is binnen. Ook gemeenteleden mogen natuurlijk namen van voorgangers die wellicht in onze gemeente zouden passen, doorgeven aan de hoorcommissie.

 

De hoorcommissie, die dit keer bestaat uit Diana van Ommen, Joukje Bos, Henri Bosman, Bert van der Scheer en ondergetekende, is voornemens zich eerst via internet (Kerkdienst Gemist en YouTube) te verdiepen in mogelijke kandidaten. Is er iemand gevonden dan gaan we 'horen' en verder het gesprek aan.

 

Hopelijk hebben we snel succes en mag er zegen rusten op ons werk.

 

We houden u op de hoogte. 

 

Namens de hoorcommissie,

Gert Visser.


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »