Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Intrede ds. Wolters tijdens nieuwjaarsdienst


Zondag 1 januari 2023, een bijzondere dag!

Het begin van een nieuw jaar en begin van de samenwerking met ‘onze’ nieuwe voorganger ds. Wolters.

 

Ouderling Karin Huiskamp heette ds. Jan Wolters welkom in zijn nieuwe functie als ‘bijstand in het pastoraat’ in onze gemeente. Hem werden enkele vragen gesteld waar hij ‘ja’ op antwoordde en vervolgens ook aan de gemeente.

 

De schriftlezing tijdens de dienst kwam uit Johannes 1 vanaf vers 43 en hoofdstuk 2 over de Bruiloft in Kana waar we mogen lezen over het eerste teken door de Here Jezus. Het teken wijst niet zozeer op de verandering van water in wijn maar gaat dieper. Ds. Wolters geeft aan dat het gaat over de relatie tussen God en de mens; dat je vreugde mag leren kennen over je leven en in je hart. De Here God is er altijd!

 

Wat brengt ons het nieuwe jaar?

Ondanks alle onzekerheden mogen we weten dat Jezus Christus geboren is op deze aarde. In Hem raken hemel en aarde elkaar. Onze God is een God die vreugde geeft.

 

Hoe kunnen we in ons dorp meewerken aan deze boodschap?

Wees er voor een ander die het nodig heeft, breng een bezoekje, geef hulp als het nodig is, stuur een kaartje ter bemoediging, geef aandacht. 

 

Na de dienst konden we ds. Jan Wolters en elkaar de hand schudden in de Boerbrink voor goede wensen voor het nieuwe jaar.

 

We hopen en bidden op een gezegende tijd met elkaar!

 


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »