Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Kan onze gemeente voortbestaan?


!!!Belangrijk nieuws: Ambtsdragers gezocht!!!

Voor sommigen zit de tijd er na 4, 8 of 12 jaar op.

Anderen gaan wegens hun gezondheid stoppen.

 

Per 1 januari 2022 verlaat meer dan de helft van het huidige aantal Kerkenraadsleden  onze kerkenraad! 

Ze hebben er vele jaren opzitten als bestuurslid en we zijn als gemeente dankbaar voor alles wat ze mochten betekenen voor onze gemeente.

 

Maar kijkend naar de toekomst kunnen we toch wel zeggen dat er een behoorlijk probleem aan zit te komen. Want nu is het ruim de helft van de Kerkenraad die aftreedt maar volgend jaar is het de andere helft waarvan de termijn erop zit... Er is bestuurlijke vernieuwing nodig.

Gaan we het als gemeente redden om per 1 januari 5 kerkenraadsvacatures op te vullen en een jaar later nog eens 4? Het zal moeten, willen we als Hervormde Gemeente van Veessen tenminste voortbestaan. En het kán ook, dat weet ik zeker.

 

Voor het einde van het jaar zijn er 2 ouderlingen, een diaken en 2 kerkrentmeesters nodig.

We geloven dat we als kerk een roeping hebben, we geloven ook dat de Heer van de kerk wil dat het werk doorgaat. Maar daarnaast hangt het natuurlijk van uw/jouw(!) keuze als gemeentelid af of onze kerk kan voortbestaan. Anders hangt er een grote ‘bestuurscrisis’ in de lucht. En wel binnen 4 maanden.

 

Neem je verantwoordelijkheid als gemeentelid en meld je aan, 
ook en misschien juist als je jong bent.
 

Want met minder dan een halve kerkenraad kunnen we niet doorgaan als kerk. Voor info kan er altijd met een Kerkenraadslid gebeld worden, bijvoorbeeld met ondergetekende. Of kom even langs. Was eerder niet-belijdend-lid zijn een reden om geen Kerkenraadslid te worden, tegenwoordig ligt dat anders; ook doopleden kunnen toetreden. Het is echt alle hens aan dek nu.

 

Namens de gehele kerkenraad,

Gert Visser.

Tel. 0578 631654 / 06-22793611

 


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »