Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Hemelvaartsdag: dauwtrappen en kerk


Wat is het leuk om weer dingen te dòen!

 

De nu al zo’n anderhalf jaar durende corona heeft veel tot stilstand gebracht.. En we zijn gewend geraakt aan thuisblijven, afstandhouden en gezichtsbedekking.

En zo dat moet ook, willen we dit met z'n allen een beetje goed doorkomen.

 

Maar...omdat stilstand volgens het algemeen gevoelen achteruitgang is denken velen: “Zou ons voorheen zo rijke sociale leven ooit wel weer op gang komen?” De kerk vergaat dat niet anders, hoewel we ook merken dat het verlangen om weer onbekommerd samen te komen, te zingen en te delen heel erg sterk is.

 

Een klein voorbeeld daarvan ervoeren we afgelopen Hemelvaartsdag. Jan Bastiaannet had het voortouw genomen tot dauwtrappen. We verwachtten vooraf niet dat er veel animo zou zijn, passief als we inmiddels geworden zijn. Maar onverwacht kwamen er een kleine 30 fietsers opdagen! Dat gecombineerd met een mooie route, mooi weer en leuke picknickplek maakte dat er iets vanuit ging: wat is het leuk om weer dingen te dóen met elkaar! Buiten en later ook binnen: uiteraard alles op de nog steeds nodige 1,5 m.

 

Maar toch, het leek wel of de preek van Bert daarna weer op een andere manier binnen kwam.

Zou er dan toch hoop zijn voor het sociale leven post-corona?

 

Gert Visser

 

Hieronder een impressie van het samen dauwtrappen.

 


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »