Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Met vreugde begroet. Goedemorgen!


…op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen... (Mattheus 28:9)

 

Het is mooi als mensen elkaar groeten. Hoe gewoon ook, we laten daarmee merken dat we elkaar zien, op elkaar betrokken zijn. De waarde van de groet wordt vooral voelbaar wanneer deze achterwege wordt gelaten. Wie de ander niet groet, bewust het hoofd afwendt, zegt eigenlijk: ‘ik wil met jou niets te maken hebben’.

 

Het eerste woord dat Mattheüs Jezus laat zeggen na Zijn opstanding is een groet. Jezus groet de beide Maria’s die gezien hebben dat het graf leeg is. Van de engel hebben ze gehoord dat Jezus niet meer in het graf is. Ze haasten zich om dit aan de discipelen te gaan vertellen. Maar op dat moment komt Jezus hen tegemoet en Zijn eerste woord aan hen is dus een groet. ‘Wees gegroet’, staat in verschillende vertalingen. Het Griekse woord is afgeleid van het woord dat vreugde betekent. ‘Met vreugde gegroet’ vertaalt de Naardense Bijbel. Het is ondertussen de gewone dagelijkse groet waarmee de mensen elkaar in Jezus’ tijd groetten. Zoals wij goedemorgen tegen elkaar zeggen.

 

Twee keer eerder heeft deze groet geklonken in het Evangelie van Mattheüs. In hoofdstuk 26 is het Judas die op ’t moment dat hij Jezus uitlevert Hem groet en kust. In hoofdstuk 27 zijn het de Romeinse soldaten die, nadat ze Jezus verkleed hebben tot koning, Hem groeten. Wat wordt in deze beide voorbeelden de groet misbruikt. Wat mooi en positief is wordt een leugen. Zelfs de groet wordt besmeurd door het kwaad dat deze wereld teistert.


Hoe anders is Jezus’ groet op de Paasmorgen. Het is een genadige groet. Hij werd vermoord. Zijn broeders lieten Hem alleen. Maar beginnend bij de vrouwen zegt Jezus met zijn groet tegen de wereld: ‘Ik wil met jullie te maken hebben.’ Nog even en dan klinkt: Gaat dan heen… Groet de wereld in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

 

Alsof er niets gebeurd is groet Jezus de vrouwen op de Paasmorgen. Maar door een heel gewoon ‘goedemorgen’ wordt duidelijk dat juist álles veranderd is. Het gewone bestaan is door Jezus opstanding een nieuw bestaan geworden. Niets is meer wat het lijkt. De machten die het ‘gewone’ leven beheersen, zonde en dood zijn overwonnen!

 

‘Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.’

(Gezang 210: 1 LvdK)

 

Goedemorgen! Dat zeggen we tegen elkaar. Ook op verdrietige dagen van rouw en ziekte. Maar we zeggen gelovig goedemorgen! Want Gods dag is in Jezus opstanding aangebroken! Vanuit dat geloof zeg je echt Goedemorgen!

 

Ds. Bert Lammers


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »