Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Bijbeltekst uit Joh. 19:5 'Zie, de Mens!'


‘Zie de Mens’. Bekende woorden uit de Bijbel.

Pilatus zegt het als Jezus met een doornenkroon op en een koningsmantel om aan het volk getoond wordt.

 

‘Zie de Mens’. Je zou het ook kunnen zeggen als je naar het journaal gekeken hebt. Iedere avond schetst het journaal een beeld van het bezigzijn van ons mensen in deze wereld. Hoewel er af en toe ook leuk en goed nieuws is, word je er gemiddeld genomen niet vrolijk van. Regelmatig is het een aaneenschakeling van dood en verderf, opstand en terreur, politici die afgebrand worden of zelf ongenuanceerd met oneliners proberen in de gunst van de kiezer te komen.

 

Wat een onrecht komt er voorbij. Meisjes die vernederd en verkracht worden. Vluchtelingen die in mensonterende omstandigheden opgesloten zitten en geen kant op kunnen. Klimaatproblemen die we maar niet weten te op te lossen. Welvaart die veroorzaakt dat een deel van de wereldbevolking kampt met overgewicht terwijl door voedseltekort  op andere plaatsen mensen sterven van de honger. Als je dit leest kun je het lijstje vast nog wel langer maken. Zie de mens!

 

Menswording is een centraal thema in het christelijk geloof. Wij westerlingen verliezen ons vaak in allerlei beschouwingen over het geloof. Bestaat God wel? Heeft Hij de wereld in zes dagen geschapen? Weet Hij alles van te voren? Als Kain trouwt waar komt die vrouw dan ineens vandaan? Kan God een steen maken die zo zwaar is dat Hij hem zelf niet kan optillen? Heeft Jona werkelijk in de buik van de vis gezeten? Vragen waar we uren over kunnen discussiëren. Als we er geen bevredigend antwoord op vinden is de kans groot dat we het geloof afserveren als een achterhaald verhaal waar je in deze tijd niet meer mee aan kunt komen.

 

Hoewel het best goed kan zijn om over bovenstaande vragen na te denken raken ze niet de kern. Je komt veel dichter bij de kern door de vragen die al in het begin van de Bijbel aan de mens gesteld worden:

  • Adam waar ben je? (Genesis 3).
  • Kain, waar is je broer? (Genesis 4).

 

De Bijbel is een boek van liefdesrelaties. De verticale liefdesrelatie met God en onlosmakelijk daarmee verbonden de horizontale liefdesrelatie met de medemens.

 

‘Zie dé Mens’, zegt Pilatus. Híj is de mens zoals God ons bedoeld heeft. Aan het kruis solidair met een gehavende en geschonden wereld, met beschadigde en lijdende mensen. In het geloof worden we één met Hem. Zijn we ondanks alles nieuwe mensen!

 

Menswording. Dat is hét centrale thema in de Bijbel.

Zie daarvoor dé Mens!

 

Ds. Bert Lammers


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »