Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

"Wachter, hoe lang nog duurt de nacht?"


Avondklok

Wachter, hoe lang nog duurt de nacht? (Jesaja 21: 11)

 

Wie had kunnen denken dat we bijna een jaar nadat de corona-epidemie uitbrak te maken hebben met de strengste maatregelen tot nu toe? Na een intelligente lockdown nu een echte lockdown. En daar is ook nog eens een avondklok bij gekomen. Voor Nederland in vredestijd een ongekende maatregel.

 

Regelmatig ga ik ’s avonds na negen uur als de avondklok is ingegaan een poosje buiten staan. Na 21.00 uur valt een weldadige stilte over het dorp en de weilanden. Doodstil is het dan.

Tegelijkertijd heeft de stilte ook iets onheilspellends. Vooral als je nadenkt over het waarom van de stilte. Dan denk je aan het virus dat we maar niet onder controle krijgen. De vraag wordt gesteld of de vaccins wel werken tegen mutaties van het virus die opduiken. Stel je voor dat de mega-vaccinatie-operatie straks vechten tegen de bierkaai blijkt te zijn.

 

De vraag boven deze meditatie komt uit een profetie over Duma. Ik vond het verrassend dat Duma ook zoiets als doodstil betekent. Het is waarschijnlijk een symbolische aanduiding voor Edom. Het wordt met de naam Duma getypeerd als het land van de doodstilte vanwege de donkerheid en angst die er heerst.

Vanuit Duma wordt een vraag aan Israël gesteld: ‘Wachter, hoe lang nog duurt de nacht?’ Wachters waakten ’s nachts over de stad of over een wijngaard tot de zon opkwam. De nacht is hier meer dan een tijdsaanduiding. Nacht en duisternis staan in de Bijbel vaak symbool voor ellende, nood, ondergang, chaos en dood.

Hoe lang nog? Die vraag houdt ook ons bezig. Sommige deskundigen zeggen dat de lockdown misschien wel tot juni duurt. De vakantie die vorig jaar niet doorging gaat misschien wel weer niet door. En de activiteiten in ons dorp zoals de eiermarkt en de vakantiebijbelweek? Vorig jaar dachten we nog, ach we slaan een jaartje over. Zal het kozakkenveer nu wel gaan varen? En erger nog, de angst blijft ons parten spelen. Zullen er door de nieuwe virussen weer mensen ziek worden en misschien overlijden? En blijft elkaar ontmoeten, knuffelen en huggen nog lange tijd beperkt? Wanneer zullen we eindelijk weer gewoon naar de kerk kunnen gaan met z’n allen en er uit volle borst zingen?

 

De wachter antwoordt: ‘De morgen komt.’ En direct er achteraan: ‘en ook de nacht’. De Bijbel is realistisch. Lijden hoort bij het bestaan op aarde. En toch is de Bijbel ook het boek van de hoop.

 

Jochen Klepper die alles wist van de nacht van het Nazi-Regime dichtte:

God lijkt wel diep verborgen

in onze duisternis,

maar schenkt ons toch een morgen

die vol van luister is.

(Gezang 130:4)

 

Ds. Bert Lammers


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »