Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Huis bouwen? Denk aan een 'hek op je dak'


Als u een huis bouwt, moet u het voorzien van een balustrade… (Deuteronomium 22:8)

 

Een nieuw jaar is begonnen. Een jaar waarin de vaccinatie van miljoenen Nederlanders tegen het coronavirus van start zal gaan. De reacties die ik om me heen hoor zijn verschillend. Er is een grote groep die op de vraag of ze zich laten vaccineren volmondig ja zegt. Daarnaast hoor ik ook nogal wat mensen aarzelen. Is het wel veilig? Wie zegt dat er op langere termijn toch geen bijwerkingen optreden? Sommigen weten van zichzelf dat ze allergisch op medicijnen reageren. Ik hoor ook van mensen dat ze het helemaal niet vertrouwen. De vaccinatie past voor hen in een complottheorie. Ik spreek ook christenen die zeggen dat we met het vaccin het merkteken van het beest uit Openbaring 13 ingespoten krijgen.

 

Liever zie ik het vaccin in het licht van bovenstaande tekst in Deuteronomium. Als je een huis bouwt moet je het dak voorzien van een omheining. ‘Anders bent u aansprakelijk wanneer iemand eraf valt’, staat er ook nog achter. Anders dan in Nederland, hadden bijna alle huizen in Israël platte daken. Met een trap aan de zijkant van het huis kon je op het dak komen. Je ziet het voor je in de geschiedenis van de vier vrienden die hun verlamde vriend bij Jezus willen brengen (Markus 2: 1-5). Jezus staat in een huis te vertellen. Er zijn veel mensen die naar Hem luisteren. Het is onmogelijk om door de mensenmassa met hun vriend bij Jezus te komen. Daarom klimmen ze via de trap het dak op. Ze halen de dakbedekking weg en laten hun vriend voor Jezus’ voeten zakken.

 

De omheining op een dak staat voor de verantwoordelijkheid die je voor een ander hebt. Zo praktisch en zorgvuldig is de Bijbel. Het past helemaal in het gebod om je naaste lief te hebben als jezelf. Ik zou de vaccinatie in hetzelfde kader willen zien. Niet eens in de eerste plaats voor je eigen veiligheid maar voor de bescherming van de (kwetsbare) ander. En zou je dan een (klein) risico op een akelige bijwerking in het belang van de ander niet op de koop toe moeten nemen?

Ondertussen is het ook niet verkeerd om de gevaren van totalitaire systemen waar het in Openbaring 13 over gaat onder ogen te zien. Maar laten we het vaccin daar buiten laten en er dankbaar voor zijn.

 

Ds. Bert Lammers


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »