Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Fijn dat we weer mogen samenkomen!


Omdat we nog steeds voorzichtig willen/moeten zijn, zullen een aantal dingen nog anders gaan dan u gewend was.

 

Het moderamen heeft zich bezonnen op het zingen in de kerk naar aanleiding van een 'rekentool' van de Protestantse Kerk. Het is verantwoord om in onze kerk te zingen. Zeker als er via het verwarmingssysteem geventileerd wordt.

 

Bij de diensten willen we de onderstaande punten hanteren:

  • We blijven 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • Bij binnenkomst loopt u in de kerk zover mogelijk naar voren waar de zangboeken liggen. Zo hoeft niemand te 'zoeken' naar een plek. Dit geldt per persoon of per stel. Er zal voor ongeveer 40 mensen plaats zijn. 
  • Van de liederen tijdens de dienst mogen we één couplet (ingetogen) samen zingen. Welke dat is, wordt aangegeven en eventueel andere coupletten worden gedeclameerd.
  • Bij het uitgaan van de kerk gaan de mensen achterin, het eerst naar buiten zodat we niet dicht langs elkaar heen hoeven te lopen.
  • Een handdruk van de voorganger blijft ook nog achterwege.
  • De collecte zien we voorlopig nog het liefst overgemaakt via de bank, maar er is bij de uitgang ook gelegenheid op uw gave te geven.

 

Uiteraard blijven we het aantal besmettingen in onze regio in de gaten houden. Bij een eventuele stijging daarvan kunnen we dit besluit weer terugdraaien. Sommigen zullen dit besluit toejuichen, andere zijn er minder blij mee

 

We vragen u ook dringend om niet te komen als u niet fit bent, verkouden bent of andere gezondheidsklachten hebt. Laten we rekening houden met elkaar en respect hebben voor elkaars meningen.

 

Laten we met elkaar ook blijven beseffen dat het virus niet weg is. Het kan zomaar weer terugkeren, zeker nu er in deze zomerperiode al weer meer gereisd wordt. We blijven onze verantwoordelijkheid houden als kerkenraad.

 

 

Voor degene die de dienst online willen meeluisteren/meekijken:

============================================

1. Mee- of naluisteren via via Kerkdienst Gemist

2. Meekijken èn -luisteren via link YouTube

============================================

 

 


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »