Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Daar waar niets meer zeker is, is HIJ!


In deze tijd is niets vanzelfsprekend, dat was het al nooit maar zo leek alles wel...


Gewoon even bij elkaar op bezoek, een knuffel, een feestje, winkelen, even lekker uit eten, een weekendje weg met vriendinnen, naar school, naar je werk, de kapper, de tandarts en ga zo maar door....

 

In deze tijd horen we hartverscheurende verhalen van mensen die erg ziek zijn, geïsoleerd leven, alleen sterven, die geen afscheid kunnen nemen...

Anderen die hun levensverlengende chemo of bestraling niet meer kunnen krijgen, die geen behandeling/operatie kunnen ondergaan...en ga zo maar door...
Onwerkelijk is het allemaal...
Ontredderend soms...
De schijnbare maakbaarheid is ver te zoeken...geen controle meer over je agenda, weinig vooruit kunnen kijken...een pas op de plaats...

Angst lijkt te overheersen.
Niets is meer zeker, niets is meer hetzelfde...of wel?

 

Toch wel! Jezus was, is en blijft Dezelfde, Hij regeert...

 

In de onzekerheid en in de gebrokenheid is Hij erbij.

We zullen het lijden nooit begrijpen.


God belooft ons geen leven zonder zorgen maar Hij belooft wel dat Hij ons nooit zal verlaten.

Zijn Liefde houdt ons vast...daar waar geliefden elkaar niet meer kunnen omarmen daar is Hij de brug en houdt Hij de handen vast.
Ik heb een paar begrafenissen mogen bijwonen afgelopen week, een kleine groep met een groot verdriet. Hoewel zo'n intiem samenzijn ook iets moois heeft, missen de nabestaanden toch ook de steun en liefde van de anderen die anders wel bij het afscheid geweest zouden zijn.

In moeilijke tijden hebben we elkaar dichtbij nodig.

Mijn conclusie is dat rouw en afstand niet samen gaan.

 

Dan ben ik dankbaar dat we mogen weten, geloven dat Jezus wel dichtbij is.

Zo'n boodschap te horen tijdens een afscheidsdienst doet dan nog meer...
Jezus kent het lijden... Hij heeft het aan de lijve ondervonden... Hij stierf aan het Kruis na een vreselijke martelgang.
Maar daar is het niet bij gebleven. Hij is het gevecht met de dood aangegaan en heeft die strijd gewonnen. Hij is opgestaan en LEEFT.
God strekt Zijn hand naar ons uit... Hij wil niets liever dan dat je dichterbij komt zodat je in Zijn rust en Vrede kunt zijn. Misschien merk je niet zoveel van Gods aanwezigheid, denk er dan maar aan de je de zon ook niet altijd voelt of ziet maar hij is er wel! ☀️ 

 

De dood is nooit Gods bedoeling geweest, vanaf het begin had Hij een ander plan voor de mensen. Een leven zoals Adam en Eva voor de verkeerde keuze hadden, voordat ze zwichtten voor de verleiding van de vijand. Een vredig leven met alles wat ze nodig hadden. Een leven zonder zorgen, schaamte, tekort, gebrokenheid, verdriet en schuld, heel dicht bij God.


De keuze van onafhankelijkheid van God, egoïsme, zonde heeft ons mensen van God gescheiden.

Het offer van Gods Eigen Zoon was nodig om ons weer bij God terug te brengen. Als wij dat Offer aannemen, erkennen, dan komt Jezus dichtbij door Zijn Heilige Geest, dan zijn we weer verenigd en vrij...

We vieren straks Pasen omdat Goede Vrijdag er aan vooraf ging.
Het goede nieuws dat klinkt op de Paasmorgen: Hij is opgestaan en LEEFT!
 

Hij Die was, Die is en Die komt!!

 

Karin Huiskamp


 


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »