Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Onlinekerkdiensten en informatie collecten


======= Meeluisteren / meekijken (nieuw!) =======

1. Meeluisteren via via Kerkdienst Gemist

2. Meekijken (zonder geluid) via link YouTube

Opent u beiden, dan hoort èn ziet u de dienst.

==========================================

 

De komende zondagen zijn er in de kerk alleen online diensten en deze kunt u via Kerkdienst Gemist meemaken. Naast voorganger en organist zullen alleen de dienstdoende kerkenraadsleden aanwezig zijn.

Zo willen we de lofzang en de voorbede gaande houden in deze onzekere tijden.

 

Collecten

Uiteraard zijn er dezer dagen geen collecten maar de kosten van de kerk lopen wel door. Dit geldt ook voor de doelen die in het collecterooster zijn opgenomen. U kunt uw collectegift per bank overmaken. De verdeling tussen Diaconie (1/3) en Kerkvoogdij (2/3) zal gelijk zijn als in de zondagse dienst, tenzij u het anders aangeeft. IBAN: NL71 RABO 0326546464.

 

Moderamen

Het moderamen van de kerkenraad heeft het volgende besloten:

  • Afgezien van de online-kerkdienst gaan alle bijeenkomsten in de gemeente tot nader order niet door.
  • Het pastoraat vindt vooral telefonisch, via e-mail en app-contact plaats.
  • We richten ons op de aanwijzingen die door de landelijke kerk gegeven worden. Zie daarvoor de link van de PKN over het coronavirus

 

We willen iedereen vragen alert te zijn op dorpsgenoten die om welke reden ook vanwege het coronavirus in de problemen komen. U/jij kunt contact opnemen met ds. Bert Lammers (0578-631368), of met één van de kerkenraadsleden.

 

Houd de website in de gaten voor informatie over de zondagse diensten en andere actuele ontwikkelingen. Graag willen we, nu het coronavirus de samenleving beheerst, als gemeente van Christus binnen de gegeven mogelijkheden present zijn binnen de dorpsgemeenschap van Veessen.

 


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »