Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Zie ik sterren aan de hemel staan


Tijdens onze vakantie in Oostenrijk maakten Meta en ik ’s avonds nog een wandeling. Ons appartement lag boven op de berg, één van de laatste huizen aan een doodlopende weg. Er was weinig kunstlicht, het vroor en de lucht was kraakhelder. Aan de hemel zagen we veel en veel meer sterren dan in Nederland.
 

Hoewel ik weinig weet van de sterrenhemel fascineert het me steeds weer. In ons sterrenstelsel zijn ontelbaar veel sterren.

En er schijnen net zoveel sterrenstelsels te zijn als er zandkorrels zijn.

Niet voor te stellen.
 

In de krant lees ik over astronomen die onderzoek doen naar een kraamkamer van sterren op

8 miljard lichtjaren afstand van de aarde, 8 miljard lichtjaren! Licht gaat veel sneller dan geluid.

Als het licht er dan 8 miljard lichtjaren over doet om door ons waargenomen te worden over welke afstanden heb je het dan? Onvoorstelbaar.
 

Je hoeft nog niet direct in God te geloven om te beseffen dat er een werkelijkheid is die jou als mensje ver overstijgt. Maar zelf kom ik in mijn denken steeds weer uit bij God als ik iets van de onvoorstelbare dimensies van het heelal tot mij door laat dringen.

Voor anderen werkt dat anders. Dat snap ik ook wel weer. Sowieso is de wetenschap voor veel mensen aanleiding geweest om hun geloof in God vaarwel te zeggen.
 

Toch vraag ik me af of de wetenschap aanleiding moet zijn om te stoppen met geloven. Pas had ik ’t met onze zoon over de kwantummechanica. Hij vertelde dat binnen de kwantummechanica ruimte en tijd een ondergeschikte rol spelen. Ruimte en tijd, twee dimensies waarin wij mensen als het ware gevangen zitten. Maar als je die buiten spel zet krijg je ineens nieuwe inzichten. Dan kijk je anders tegen het heelal met z’n immense afstanden en miljarden lichtjaren aan. Waar de beperkingen van tijd en ruimte wegvallen is het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand een hand door de muur steekt. Wonderen blijken ook natuurkundig gezien niet onmogelijk.
 

Ik kreeg een boekje van mijn zoon. Helaas te moeilijk voor mij als alfa-mens. Maar wel een boekje met een mooie titel: ‘Reality is not wat it seems,’ werkelijkheid is niet wat het lijkt. Als zelfs knappe natuurkundigen dat zeggen is het dan raar om de Bijbel die ons steeds vertelt over een andere werkelijkheid serieus te nemen? En te geloven in de God van die Bijbel?
 

Gelukkig zijn er veel knappe wetenschappers die juist door hun wetenschappelijk bezig zijn groeien in hun geloof in God. Bij elke nieuwe ontdekking en het tegelijkertijd beseffen dat je eigenlijk nog nauwelijks iets weet neemt hun verwondering toe.
 

Pas sprak ik een jongeman die bezig om te promoveren in de wiskunde. Toen ik hem vroeg wat het onderwerp van zijn promotie is, begon hij mij tot mijn verbazing een verhaal te vertellen. Over een wenteltrap. ‘Je lijkt wel een dominee,’ zei ik tegen hem. Want dat doe ik ook: een verhaal vertellen. Zodat mensen een andere werkelijkheid ontdekken…
 

Bert Lammers.


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »