Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Tieners, twintigers, dertigers…


‘Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd gezegd…’ (Lukas 2:33)

 

Vroeger namen mijnwerkers een kanarie in een kooitje mee. Als de kanarie van z’n stokje viel, wisten ze dat de luchtkwaliteit in de mijn slecht was en ze moesten maken dat ze wegkwamen.

 

In onze samenleving zijn veel mensen die het niet meer volhouden, die als kanaries van hun stokje gaan. Ze kunnen het allemaal niet meer bijhouden. De eisen zijn te hoog. Ze raken burn-out, depressief of maken zelfs een eind aan hun leven. Onder hen zijn opvallend veel jonge mensen, tieners, twintigers, dertigers.

 

Ik zie jonge mensen die vastlopen als die kanaries in het kooitje. Het feit dat zij het niet volhouden zegt niet alleen iets over hen. Zij maken duidelijk dat er iets mis is in onze samenleving. Het is niet alleen hun probleem maar een probleem van ons allemaal.

 

Lukas vertelt ons in Lukas 2 ook over twee jonge mensen: Jozef en Maria. Tieners eigenlijk nog. Maria was misschien nog maar 15 toen Jezus geboren werd. God neemt hen op in zijn plan. Zijn hart gaat uit naar jonge mensen.

Jozef en Maria staan op het middenpaneel van een drieluik dat Lukas ons voor ogen schildert. Op het linker paneel staat een ouder stel: Zacharias en Elizabeth. Op het rechter paneel opnieuw een stel, hoewel niet getrouwd: Simeon en Anna. Ook zij zijn oud.

 

Zacharias en Elizabeth worden getekend als respectabele mensen. Ze zijn trouw en toegewijd aan de dienst in de tempel. Aan zulke mensen heb je wat in de kerk. En toch mist er iets. In alle religieuze ijver is er geen verwachting meer. Ze houden zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer (Lukas 1:6), maar het heeft iets plichtmatigs. Hebben zij jonge mensen nog iets te vertellen? Blijkbaar niet. Zacharias moet een tijd zijn mond houden.

 

Simeon en Anna leven wel met verwachting (zie 2:2 en 38,in de NBV vertaald met ‘uitzien naar’). Zij hebben wel iets te vertellen aan jonge mensen. Simeon vertelt aan Jozef en Marie over de rijkdom die er is in Jezus. Met als gevolg dat Jozef en Maria verbaasd (verwonderd) zijn over wat Simeon allemaal over Jezus vertelt.

De kern van wat Simeon vertelt lijkt mij dat je niet alles uit dit leven hoeft te halen. Hij kan in vrede heengaan. Niet omdat hij het ultieme uit zijn eigen leven heeft gehaald en zijn doelen bereikt heeft. Nee zijn leven ligt in het Kind dat hij in Zijn armen houdt. ‘Heer u bent mijn leven, de grond waarop ik sta’.

 

Het zou geweldig zijn als in onze samenleving weer meer oog komt voor Jezus en het nieuwe leven in Hem. Dat geeft rust aan (jonge) mensen die alles uit dit leven moeten halen en letterlijk doodmoe van hun stokje gaan.

 

Het is ook geweldig als in de christelijke gemeente jong en oud met elkaar in gesprek zijn en ouderen vertellen van de verwachting van hun leven die verder gaat dan dit leven…

 

Bert Lammers


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »