Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Actie Kerkbalans 2020 Geef voor je kerk


De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is: ‘Geef voor je kerk’. 

 

Onze kerk is meer dan een gebouw, we willen ook buiten

de kerkmuren elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens de VakantieBijbelWeek, de koffieochtenden, de Kerst-Inn,

de Kerst- en Paasmaaltijden en allerlei kringen. De kerk van Veessen is niet alleen voor de zondagse bezoekers maar voor de hele dorpsgemeenschap.

 

De inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen voor de financiële basis voor onze kerk. Hiermee steunt u het werk dat vanuit onze gemeente verricht wordt: pastorale zorg, de speciale vieringen rondom Kerst, Pasen en Pinksteren en natuurlijk de wekelijkse samenkomsten rondom woord en sacrament. Daarnaast wordt uw bijdrage gebruikt voor onderhoud aan gebouwen, verwarming, verlichting en de kosten van jaarlijks terugkerende activiteiten.

 

De afgelopen tijd is er renovatie geweest aan de pastorie en dit jaar hopen we verder te gaan met onderhoud van de kerk, o.a. schilderwerk aan de buitenzijde en opknappen van de begraafplaats.

 

We hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan Actie Kerkbalans.

Misschien bent u zelfs bereid na te gaan of u uw bijdrage iets kunt verhogen.

 

Vanaf 18 januari worden de enveloppen bezorgd.

Tussen 25 januari en 1 februari zullen de antwoordenveloppen weer worden opgehaald.

 

Informatie over fiscale aftrekbaarheid van uw gift vind u op deze website onder Giften/ANBI.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

 


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »