Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Volgende stappen na 'aanvaarden beroep'


We zijn dankbaar en blij te mogen melden dat

ds. L. Lammers het beroep heeft aangenomen wat wij

als Hervormde Gemeente Veessen hebben uitgebracht.

 

Het beroepingswerk is voorspoedig gegaan. Zoals bekend komt ds. Lammers in een 40% dienstverband, daarnaast is hij pastoraal werker voor zorggroep WZU-Veluwe.

 

In aanloop naar de komst van het echtpaar Lammers  zal de Veesser pastorie de komende maanden op diverse punten opgeknapt worden. Met name de isolatie van de woning moet sterk verbeterd worden.De intrededienst zal zijn op zondag 17 november en daarna zal hij dit jaar nog 3x voorgaan. In december denken we de pastorie te hebben gerenoveerd en begin volgend jaar hopen Bert en Meta naar Veessen te verhuizen.

 

Namens de hoorcommissie,

Gert Visser

 

PS Deze bijzondere foto gemaakt op zondag 8 september:

    het vetrekkende paar Wijnand & Miny Sonnenberg en het komende paar Bert & Meta Lammers.


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »