Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Ds. L. Lammers neemt het beroep aan!!


Ds. L. Lammers heeft het beroep aangenomen wat wij

als Hervormde Gemeente Veessen hebben uitgebracht.

 

Kerkenraad en gemeente zijn heel erg blij en dankbaar

dat hij deze beslissing heeft genomen! Het beroepingswerk is voorspoedig gegaan.

 

Zoals bekend komt ds. Lammers in een 40% dienstverband, daarnaast is hij pastoraal werker voor zorggroep WZU-Veluwe.

Het is ook fijn dat Bert en zijn vrouw Meta in de Veesser pastorie gaan wonen.

 

Informatie rondom de datum van de intrededienst etc. volgt binnenkort.


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »