Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Hemelvaartsdag dauwtrappen-ontbijt-kerk


Het begon al vroeg, 6.30 uur bij de Boerbrink, hoewel de wekker uiteraard al eerder riep...

 

Met zo’n 23 mensen vertrokken we op de fiets om de door Gerrit en Ans uitgedachte route te gaan fietsen.

Richting Heerde, Kamperweg op, over viaduct, een prachtig bospad in naar landgoed Petrea waar de we 'koffie- en krentenbolpauze' hadden. Daarna richting Koerberg door het bos en langs de heide richting Hoorn. Uiteindelijk langs het kanaal en weer richting Veessen.

 

Na het gezamenlijke ontbijt begon om half 10 de kerkdienst met ds. Wijnand Sonnenberg.

De schriftlezing was uit Handelingen 1 over de Hemelvaart van Jezus. Daarna uit Handelingen 7: 54-60 waar opvallend is dat Stefanus in vers 56 zegt dat hij ‘de hemel geopend en de Mensenzoon, aan Gods rechterhand ziet staan.’ Het gaat vaak over Jezus die zit aan de rechterhand van God, maar staan heeft een andere dimensie. Jezus staat gereed om Stefanus te ontvangen en zo staat Hij ook klaar om ons welkom te heten.

 

Hieronder enkele foto's van deze morgen.


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »